Реєстрація нерухомості

27

Заява

 

Інформаційна картка

ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК БЕХАЗЯЙСТВЕНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

28

Заява

 

Інформаційна картка

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАПИСІВ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

29

Заява

 

Інформаційна картка

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

30

Заява

 

Інформаційна картка

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБТЯЖЕНЬ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

31

Заява

 

Інформаційна картка

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНШОГО (ВІДМІННОГО ВІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ) РЕЧОВОГО ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

32

Заява

 

Інформаційна картка

ЗАБОРОНА ВЧИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ

33

Заява

 

Інформаційна картка

НАДАНЯ ІНФОРМАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

34

Заява

 

Інформаційна картка

СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА (ЗА РІШЕННЯМ СУДУ)

27-34

Реквізити рахунків для надання платних послуг

РЕВІЗИТИ РАХУНКІВ ДЛЯ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ