КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 cічня 2018 року № 31

Про затвердження Положення про відділ культури Кремінської районної державної адміністрації Луганської області в новій редакції

Керуючись ст. 119 Конституції України, ст. 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»:

 

1. Внести зміни до Положення про відділ культури Кремінської районної державної адміністрації Луганської області, виклавши його в новій редакції, яка додається. 

 

2. Розпорядження голови районної державної адміністрації  від 30 січня 2015 року № 33 «Про затвердження Положення про відділ культури Кремінської районної державної адміністрації» вважати таким, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова  районної

державної адміністрації                                                       Н.В. Чехута

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

_31__ січня 2018 року № _31__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ

  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2018 рік

 

 

 

 

1. Відділ культури (далі – Відділ) Кремінської районної державної адміністрації Луганської області утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах Кремінського району забезпечує виконання покладених на Відділ завдань.

 

2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації. В частині використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Кремінського району Відділ підзвітний та підконтрольний представнику власника майна – Кремінській районній раді.

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, управління культури,національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови облдержадміністрації, райдержадміністрації та цим Положенням.

 

4. Статус Відділу культури як юридичної особи публічного права визначається головою Кремінської районної державної адміністрації.

 

4.1. Найменування Відділу:

українською: ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ;

російською: ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ КРЕМЕНСКОЙ РАЙОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЛУГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ;

скорочено:

українською: ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ КРЕМІНСЬКОЇ РДА;

російською: ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ КРЕМЕНСКОЙ РГА.

 

4.2. Місцезнаходження та юридична адреса Відділу: вулиця Банкова, будинок 1, місто Кремінна, Луганська область, 92905.

 

5. У межах своїх повноважень Відділ організовує виконання  актів законодавства у сфері культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин, а також державної мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

 

6. Основними завданнями Відділу  є:

 забезпечення реалізації державної політики в галузі культури на території району;

забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина району;

сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

сприяння збереженню культурної спадщини;

гармонізація міжнаціональних відносин;

захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

 

7.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

7.1. здійснює :

управління закладами культури:  «Кремінським районним будинком культури», «Кремінською районною централізованою бібліотечною системою», «Кремінською районною дитячою музичною школою», «Кремінською районною дитячою художньою школою», «Кремінським районним краєзнавчим музеєм»; міськими, селищним та сільськими клубними закладами  незалежно від форми власності з питань реалізації державної політики в сфері культури;

віднесення клубних закладів району згідно з законодавством до груп за оплатою праці керівних працівників у залежності від обсягу та складності культурно-виховної роботи за результатами роботи за минулий рік відповідно до статистичної та фінансової звітності;

надання  закладам культури  району інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, міжнаціональних відносин, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;

проведення районних фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

контроль за організацією та проведенням культурно-мистецьких заходів в районі; 

контроль за захистом об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, міжнаціональних відносин, охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

 

7.2. сприяє:

діяльності мистецьких колективів,  відродженню та розвитку народних художніх промислів, творчості майстрів декоративно-прикладного мистецтва, збереженню культурної спадщини;

централізованому комплектуванню бібліотечних закладів району та використанню бібліотечних фондів;

збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

соціальному захисту працівників  установ, закладів району  у сфері культури та охорони культурної спадщини;

 

7.3. подає управлінню культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації у встановленому порядку пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури, міжнаціональних відносин, охорони культурної спадщини зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначених сферах;

клопотання  на надання творчим колективам, майстрам декоративно-прикладного мистецтва статусу народний та зразковий самодіяльний колектив, народний майстер Луганщини;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників  установ та закладів району у сфері культури та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

 

7.4. бере участь у:

розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку району;

реалізації районних проектів у сфері культури, міжнаціональних відносин,  охорони культурної спадщини;

організації та проведенні на районному рівні виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

розробці проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань культури,  міжнаціональних відносин, охорони культурної спадщини;

 у підготовці звітів  голови районної державної адміністрації про роботу відділу культури для їх розгляду на сесії районної ради;

 

7.5. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

 

7.6. укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини.

 

7.7. здійснює контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів, які стосуються охорони культурної спадщини.

 

7.8. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

 

7.9. забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.

 

7.10. забезпечує захист персональних даних.

 

7.11. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

 

7.12. здійснює відповідно до законодавства інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

7.13. Відділ взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері культури,

 

7.14 при Відділі  діє централізована бухгалтерія закладів культури та організаційно-методичний відділ закладів культури.

 

8. Відділ  має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері культури, міжнаціональних відносин, охорони культурної спадщини;

вносити до управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства у відповідних сферах;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

утворювати  координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних, районних цільових програм і проектів, залучати спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку культурного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

представляти в установленому порядку інтереси Відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування,  а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

10. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

Начальник повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 5 років.

 

11. Начальник  Відділу:

здійснює керівництво Відділом;

здійснює управління  реалізацією державної політики у сфері культури закладами культури:  «Кремінський районний будинок культури», «Кремінська районна централізована бібліотечна система», «Кремінська районна дитяча музична школа», «Кремінська районна дитяча художня школа», «Кремінський районний краєзнавчий музей»; міських, селищного та сільських клубних закладів, несе персональну відповідальність за організацію та результати їх діяльності, сприяє створенню належних умов праці в закладах культури;

забезпечує ефективне використання та збереження майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Кремінського району, яке перебуває на балансі відділу;

затверджує положення про централізовану бухгалтерію закладів культури, організаційно-методичного відділу закладів культури;

затверджує положення закладів культури: «Кремінського районного будинку культури», «Кремінської районної централізованої бібліотечної системи», «Кремінської районної дитячої музичної школи», «Кремінської районної дитячої художньої школи», «Кремінського районного краєзнавчого музею»,  міських, селищного, сільських клубних закладів;

затверджує штатний розпис централізованої бухгалтерії закладів культури, організаційно-методичного відділу закладів культури, а також закладів культури: «Кремінського районного будинку культури», «Кремінської районної централізованої бібліотечної системи», «Кремінської районної дитячої музичної школи», «Кремінської районної дитячої художньої школи», «Кремінського районного краєзнавчого музею», міських, селищного, сільських клубних закладів;

затверджує посадові інструкції директорів  закладів культури «Кремінського районного будинку культури», «Кремінської районної централізованої бібліотечної системи», «Кремінської районної дитячої музичної школи», «Кремінської районної дитячої художньої школи», «Кремінського районного краєзнавчого музею», заступників директорів шкіл естетичного виховання,  працівників централізованої бухгалтерії закладів культури та  організаційно-методичного відділу закладів культури,  працівників міських, селищного, сільських клубних закладів;

планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

здійснює добір кадрів для  закладів культури;

погоджує кандидатури для укладання трудових контрактів директорів  закладів культури «Кремінського районного будинку культури», «Кремінської районної централізованої бібліотечної системи», «Кремінської районної дитячої музичної школи», «Кремінської районної дитячої художньої школи», «Кремінського  районного краєзнавчого музею»; 

призначає на посаду та звільняє з посади керівників та працівників міських,  селищних та сільських клубних  закладів;

може входити до складу колегій районної державної адміністрації, управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови та заступників голови районної державної адміністрації;

має право брати участь у засіданнях виконкомів і профільних комісій, сесій органів місцевого самоврядування;

згідно з законодавством проводить тарифікацію закладів культури;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

12. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

 

13. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, утворюється Рада у складі начальника (голова Ради), керівників та інших відповідальних працівників закладів культури. До складу Ради можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади.

Рішення Ради затверджуються наказами начальника Відділу.

 

14. Штатний розпис Відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника Відділу.

 

15.  Відділ виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури, що фінансуються з районного бюджету.

 

16. Відділ є юридичною особою, має  печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                 О.Л. Крутько