КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 травня 2017 року № 421

Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства, будівництва, інфраструктури та надзвичайних ситуацій Кремінської районної державної адміністрації

З метою поліпшення обслуговування населення району в сфері житлово-комунального господарства, будівництва, інфраструктури та надзвичайних ситуацій, керуючись ст. 119 Конституції України, ст. 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановами Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної в мм. Києві та Севастополі, державних адміністрацій», від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства, будівництва, інфраструктури та надзвичайних ситуацій Кремінської  районної державної адміністрації яке додається.

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                      Н.В. Чехута

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації

 «_03_»_травня_ 2017_ р. № 421

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, будівництва, інфраструктури та надзвичайних ситуацій Кремінської районної

державної адміністрації

 

1. Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, інфраструктури та надзвичайних ситуацій Кремінської районної державної адміністрації (далі - відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, відповідному заступнику голови райдержадміністрації, Департаменту житлово-комунального господарства, Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження, управлінню з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації.

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами директора Департаменту житлово-комунального господарства, Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження, начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

3. Відділ координує роботу всіх служб комунального господарства,  а саме: виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, підприємств теплового господарства, мереж газового господарства, що постачають газ побутовим споживачам, житлово-експлуатаційних підприємств.

 

4. Завдання та обов’язки відділу у сфері житлово-комунального господарства:

 

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району, підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

 

2) розробка проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

3) координація роботи, пов’язаної з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами-надавачами цих послуг незалежно від форм власності;

 

4) розробка системи заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

 

5) здійснення в межах своєї компетенції контролю за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності;

 

6) вживає заходів щодо оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно з загальнодержавними та регіональними програмами;

 

7) аналіз рівня цін і тарифів на продукцію і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби – підготовка пропозицій щодо їх коригування в установленому законодавством порядку;

 

8)  відповідно до законодавства контролю за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

 

9) сприяння в створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

 

10) сприяння у роботі служб щодо благоустрою міста, ремонту та утриманню вулиць і міських доріг, озелененню та санітарному очищенню;

 

11) складання планів попередження надзвичайних ситуацій, стихійних явищ, інших непередбачуваних ситуацій, що можуть призвести до негативних явищ і погіршення життєдіяльності населених пунктів району;

 

12) вживання заходів до поліпшення умов праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території району;

 

13) участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

 

14) підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної держадміністрації;

 

15) підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

16) здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

 

5. Завдання та обов’язки відділу у сфері інфраструктури:

 

1) забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі, галузі транспорту, зв’язку та у сфері енергозбереження;

 

2) розроблення пропозицій до розробки державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку та енергозбереження;

 

3) забезпечення виконання, в межах повноважень відділу, державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку та енергозбереження;

 

4) впровадження нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії; розроблення програм енергозбереження;

 

5) сприяння впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

 

6) ведення обліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації;

 

7) розробка пропозицій щодо формування, регулювання, розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту та зв’язку;

 

8) сприяння розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мереж маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

 

9) контроль за маршрутами і графіками руху місцевого пасажирського транспорту не залежно від форм власності;

 

6. Завдання та обов’язки відділу у сфері будівництва:

 

1) забезпечення реалізації державної політики у будівельній галузі;

 

2) сприяння ефективному використанню капітальних вкладень, залученню капіталовкладень підприємств та організацій для житлово-комунального будівництва;

 

3) сприяння проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів, здійснення контролю за їх будівництвом, участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів району;

 

4) сприяння виконанню завдань по будівництву, ремонту і реконструкції житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення;

 

5) сприяння розширенню житлового будівництва, надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті;

 

6) аналіз стану та тенденції соціально-економічного розвитку галузі у межах району та вжиття заходів до усунення недоліків;

 

7) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

 

8) координація будівельних робіт по об'єктам, будівництво яких здійснюється за державні кошти;

 

9) здійснення в межах своїх  повноважень контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування;

 

10) забезпечення в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції відділу;

 

11) координація в межах компетенції відділу діяльності підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування;

 

12) розгляд і подання виконавчим органам сільських, селищної та міської рад пропозицій щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

 

13) внесення відповідним органам пропозицій щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

 

14) впровадження в будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій і виробів.

 

7. Завдання та обов’язки відділу у сфері цивільного захисту:

 

1) готувати та доводити структурним підрозділам райдержадміністрації, місцевим органам державної виконавчої влади і органам місцевого самоврядування доручення голови райдержадміністрації та його заступників з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи;

 

2) перевіряти та визначати ефективність проведення структурними підрозділами райдержадміністрації, місцевими органами державної виконавчої влади й органами місцевого самоврядування заходів щодо виконання законів України, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи;

 

3)залучати спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, підприємств, установ (за погодженням з їх керівниками) для опрацювання окремих питань, що належать до його компетенції;

 

4) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, військових формувань інформацію, документацію, необхідні для виконання покладених завдань.

 

8. Завдання та обов’язки відділу у сфері екології:

 

1) здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та районного значення;

 

2) приймає участь в розробці необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

 

3) організовує роботу комунальних підприємств, організацій, установ та промислових підприємств по збору, утилізації і захороненні промислових, побутових та інших відходів;

 

4) розглядає і вносить пропозиції щодо погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

 

5) бере участь у розробленні, реалізації та здійсненні аналізу виконання державних та місцевих програм з охорони навколишнього природного середовища;                            

 

6) оформляє за дорученням районної державної адміністрації необхідні документи для подання до обласної державної адміністрації запитів щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

 

9. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

3) подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення будівельних, топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

 

4) взаємодіяти з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами;

 

5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

 

6) скликати в установленому законом порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

 

7) користуватись в установленому законом порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

10. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

 

11. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту житлово-комунального господарства та Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження  обласної державної адміністрації.

 

12. Начальник відділу:

 

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації та його заступником за виконання покладених на відділ завдань, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

 

2) забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності спеціалістів відділу, подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

 

3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

 

4) видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;

 

5) готує пропозиції голові райдержадміністрації щодо призначення на посади і звільнення з посад працівників відділу;

 

6) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації, забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

7) приймає участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

8) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

 

9) виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

 

13. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                          О.Л. Крутько