Прес-центр29 листопада 2019, 15:11

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення

Земельна реформа – це зміна системи управління земельними ресурсами.

Основна частина реформи буде здійснена у 2020 році, зокрема передбачається:

усунення Держгеокадастру від управління землями;
удосконалення переважного права орендаря на придбання земельної ділянки;
простий та зручний доступ до державних реєстрів, кадастрів та планувальної     документації;
запровадження моніторингу та антимонопольного контролю;
забезпечення доступу до фінансування;
дерегуляція землеустрою;
створення прозорої системи електронних торгів;
розширення «земельних» повноважень громад;
унеможливлення рейдерства;
запровадження обігу земель.

 

Закон про обіг земель – лише одна з її складових.

Питання ефективного продажу та використання об’єктів державної та комунальної власності наразі є одним з напрямків державної політики. Більше того, Президентом України та Кабінетом Міністрів України визначено напрямок на запуск прозорого та захищеного для власників продажу земельних ділянок усіх форм власності.

  Верховною Радою України 13.11.2019 прийнятий за основу проект Закону України  № 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», який був розроблений з метою формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, забезпечення конституційних прав громадян України на вільне розпорядження своєю власністю, створення прозорих умов для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами та юридичними особами України.

     Положеннями проекту Закону визначаються особливості правового регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на основі ринкових механізмів переходу прав на земельні ділянки:

з 01.10.2020 скасовується заборона на відчуження земель  сільськогосподарського призначення усіх форм власності;
визначається суб’єктний склад осіб, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ділянку протягом року;
встановлюється правило, за яким до 1 січня 2024 року не допускається набуття юридичними особами, бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземні держави, права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Вказані вимоги не розповсюджуються на випадки набуття у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з часу державної реєстрації юридичної особи - набувача права власності пройшло не менше 3 років, а також на випадки набуття у власність зазначеними особами земельних ділянок.
встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки;
встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юридичної особи, з урахуванням пов’язаних осіб або юридичних осіб, створених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):

в межах однієї об’єднаної територіальної громади не повинна перевищувати 35 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої громади;

в межах однієї області або Автономної Республіки Крим, не повинна перевищувати 8 відсотків земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;

не повинна перевищувати 0,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.

забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки;
передбачається обов’язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, в тому числі прав користування, до Реєстру речових прав;
забезпечується право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Можливо викупити із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок;
Закон України “Про санкції” доповнюється новим видом санкцій “заборона на набуття у власність земельних ділянок”. Такі санкції вводяться рішенням Президента України за поданням Ради національної безпеки та оборони України та затверджуються постановою Верховної Ради України. Під санкції можуть підпадати іноземні держави, невизначене коло осіб певної діяльності (секторальні санкції) та окремі юридичні і фізичні особи.

Але, Законопроект про ринок землі № 2178-10 до другого читання буде доопрацьовано - зокрема, будуть внесені правки, згідно з якими іноземці та іноземні компанії отримають можливість купувати українську землю лише за наслідками всеукраїнського референдуму.
Президент України після ухвалення вказаного законопроекту в першому читанні заявив, що прийнято рішення про те, що між першим і другим читанням в діючий проект закону будуть внесені правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть тільки українські громадяни і українські компанії, засновані виключно українським громадянином. "Іноземці і компанії, що мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські земельні ділянки тільки у випадку якщо на це дана згода народу України на всеукраїнському референдумі", - вказав Президент.
Згідно з повідомленням, Верховна Рада розробить і ухвалить окремий закон, який чітко встановить види і механізми референдуму. Окрім цього, до другого читання законопроект врегулює перелік тих, хто може придбавати право власності на землю.

Що стосується фермерів, то вони, як і інші покупці не зможуть придбати більше 210 тис. га в одні руки. Згідно із законопроектом, у власності громадянина або юридичної особи України (з урахуванням пов'язаних осіб) можуть бути не більше 35% земель ОТГ, 8% - областіі 0,5% в межах держави. У уряді запевняють, що до другого читання обмеження на купівлю землі будуть посилені, а дрібні фермери отримають фінансову підтримку від держави. Щоб фермери могли купити землю, Кабмін передбачив у бюджеті на 2020 р. близько 4 млрд грн на пільгові кредити для фермерів. Це в 25 разів більше, ніж цього року. Сільгоспвиробники зможуть узяти кредит під 3-5% річних. Щоб гроші йшли саме дрібним господарствам, Кабмін встановив ліміт кредиту в 5 млн грн. Крім того, влада передбачила 240 млн грн на часткове гарантування державою кредитів для тих фермерів, які не мають належною запоруки або якісних фінансових інструментів. За підрахунками експертів, у разі відкриття ринку землі в жовтні 2020 р. фермери зможуть купити близько 1,8 млн га землі на пільгових умовах.

Прийнятий за основу Радою України 14.11.2019 Проект Закону України № 2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» з метою реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою; запровадження незалежного контролю документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування; надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних; інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності; запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою як альтернативи державному контролю; зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою; зменшення ризиків хабарництва та корупції.

Прийнятий за основу Верховною Радою України 14.11.2019 Проект Закону України № 2195 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» розроблений з метою правового забезпечення публічності та прозорості аукціонів з продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності, що буде досягнуто шляхом проведення таких аукціонів в електронній торговій системі.

Даним проектом Закону пропонується передбачити принципово інший порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

Відповідно до пропонованих цим проектом змін, земельні торги будуть проводитись в єдиній електронній торговій системі у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів (цінову пропозицію). Проект зазначає, більш детальний механізм  проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів.