Прес-центр14 липня 2017, 13:07

Розпочинається призов громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України

Призов громадян оголошено на підставі вимог Указу Президента України від 07.07.2017 року №178/2017 «Про проведення у серпні  2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України» та Закону України "Про військовий обов'язок i військову службу"

Згідно наказу усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу зобов’язані прибути для призову на призовну дільницю Рубіжансько-Кремінського ОМВК, за адресою: м. Рубіжне, вул. Смірнова, 8, в зазначений час з документами, що вказанi в особистих повiстках. Громадяни, якi не отримали особистих повiсток, зобов'язанi прибути в мiський вiйськовий комiсарiат м. Рубіжне 10.08.2017 р. о 8.00, маючи при собi документи, якi засвiдчують особу. 

Окрім того, усi особи призовного вiку, якi пiдлягають призову на строкову вiйськову службу i тимчасово перебувають на території м. Рубіжне, зобов'язані негайно повернутися до мiсця постiйного проживання та з'явитися у об’єднаний мiський вiйськовий комiсарiат для проходження призовної комісії. Громадяни, якi ухиляються вiд призову i не з'являються за повiсткою до вiйськкомату, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством. На пiдставi Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" керiвники підприємств, установ, органiзацiй та навчально-виховних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування i форм власностi зобов'язанi вiдкликати призовникiв з вiдряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дiльницю. 
Як зазначено в наказі, для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни України чоловічої статі, які народились у 1990-1999 роках.