Громадські формування

ТВОРЧІ СПІЛКИ

55

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація створення творчої спілки,територіального осередку творчої спілки

56

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

57

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрації змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

58

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація рішення про припиненнятворчої спілки, територіального осередку творчої спілки

59

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація змін складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

60

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації

61

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація припинення творчої спілки,територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ

62

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

63

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

64

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

65

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

66

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація зміни складу комісії зприпинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки,організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

67

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація припинення професійноїспілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

68

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація припинення професійноїспілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок врезультаті реорганізації

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ

69

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація включення відомостей проорганізацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані

до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державномуреєстрі юридичних осіб, фізичнихосіб – підприємців та громадських формувань

70

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація створення організаціїроботодавців, об’єднання організацій роботодавців

71

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація змін до відомостей проорганізацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємцівта громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

72

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація рішення про припиненняорганізації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

73

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація зміни складу комісії зприпинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організаціїроботодавців, об’єднання організацій роботодавців

74

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація припинення організаціїроботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації

75

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організаційроботодавців в результаті реорганізації

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

76

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація включення відомостей прогромадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке

не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань

77

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація створення громадськогооб’єднання

78

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація змін до відомостей прогромадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстріюридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, утому числі змін до установчих документів

79

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація рішення про виділ громадськогооб'єднання

80

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація рішення про припиненнягромадського об'єднання

81

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація рішення про відміну рішенняпро припинення громадського об'єднання

82

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація зміни складу комісії зприпинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадськогооб'єднання

83

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація припинення громадськогооб'єднання в результаті його ліквідації

84

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація припинення громадськогооб'єднання в результаті його реорганізації

85

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація створення відокремленогопідрозділу громадського об'єднання

86

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація внесення змін до відомостей провідокремлений підрозділ громадського об'єднання

87

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація припинення відокремленогопідрозділу громадського об'єднання

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

88

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація включення відомостей проструктурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року,відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

89

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація створення структурногоутворення політичної партії

90

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація змін до відомостей проструктурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державномуреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадськихформувань

91

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація рішення про припиненняструктурного утворення політичної партії

92

Заява не потрібна

Інформаційна картка

Державна реєстрація зміни складу комісії зприпинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурногоутворення політичної партії

93

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація припинення структурногоутворення політичної партії в результаті його ліквідації

94

ЗАЯВА

Інформаційна картка

Державна реєстрація припинення структурногоутворення політичної партії в результаті його реорганізації

РЕГІСТРАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

95

Заява на бланку громади з підписом голови

Інформаційна картка

Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади

96

Заява на бланку громади з підписом голови

Інформаційна картка

Державна реєстрація статуту територіальної громади

97

Заява на бланку громади з підписом голови

Інформаційна картка

Державна реєстрація змін до статуту територіального громади

98

Заява на бланку громади з підписом голови

Інформаційна картка

Видача дубліката свідоцтво про реєстрацію статутів територіальних громад, сіл, селищ, міст